Agent d'ocupació i desenvolupament comarcal

Andrés Martínez Consuegra

Agent d'ocupació i desenvolupament comarcal de la Mancomunitat intermunicipal de l'Horta Sud.

- Llicenciat en Dret per la Facultat de Dret de la Universitat Literària de València

- Màster Oficial Universitari en Gestió i Promoció del Desenvolupament Local.

- Premi Extraordinari de Màster. Excel·lència acadèmica al millor expedient. Acord del Consell de Govern 165/2012.

- Responsable del PUNT PAE de la MHS.

– Coordinador del programa PLA DE SUPORT A la TRANSMISSIÓ D'EMPRESES (PATE), en col·laboració amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa (DGIPYME

- Funcionari de carrera.

2009 – ACTUALITAT:

AGENT D'OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMARCAL DE LA MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL DE L'Horta SUD

2007 – 2009:

ASSESSOR/TUTOR DE PROJECTES EMPRESARIALS en el CONSORCI DE L’ACORD COMARCAL PER L’OCUPACIÓ DE L'Horta SUD (ACCOSUD), “Pactes Territorials per l'Ocupació de la Comunitat Valenciana”.

Funcions principals:

Coordinació i supervisió dels programes d'ús de la Mancomunitat.

Coordinació amb les agències de desenvolupament local de la comarca.

Dinamització en l'àmbit comarcal en matèria social i econòmica. Assessorament i gestió d'actuacions de promoció socioeconòmica, formació i desenvolupament comarcal.

Promoció de la cultura econòmica.

Gestió de subvencions amb els objectius contemplats en la memòria.

Coordinació amb el Consorci per a l'Ocupació de l'Horta Sud.

Representant tècnic de la Mancomunitat en el Consorci.

Assessorament tècnic a la Presidència de la Mancomunitat i del Consorci en matèria de promoció d'ocupació, gestió de plans, etc.

Dissenye gestió i execució de programes d'ocupació.

Assessorament i tutorització a persones emprenedores.

Elaboració d'informes tècnics d'estudis de viabilitat economicofinancera a persones emprenedores, a aquest efecte de sol·licitar subvencions destinades a les empreses i a l'Emprenedoria.

Assessorament a empreses ja constituïdes.

Assessorament de consolidació empresarial.

Inserció laboral, itineraris individuals d'inserció laboral.

Impartició de xarrades i tallers d'ocupació i autoocupació dirigides a les persones emprenedores o aturades de la comarca de l'Horta Sud.

Responsable del PUNT d'ATENCIÓ A EMPRENEDORS (PAE) de la Mancomunitat intermunicipal de l'Horta Sud.

Coordinador del programa PLA DE SUPORT A la TRANSMISSIÓ D'EMPRESES (PATE), en col·laboració amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme, a través de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa (DGIPYME).