Treballadora social

Sandra Morera Sevilla

Tècnica d'ocupació de la Creu Roja de l'Horta Sud

Treballadora social especialitzada en mediació amb experiència en l'àmbit laboral dins i fora del territori espanyol. Ha treballat amb diferents col·lectius (migració, joves, en situació de vulnerabilitat, dones...). El que li ha permés tindre una àmplia visió del mercat laboral, les bretxes laborals i factors que influeixen en l'ocupabilitat.