El punt PAE: Assessorament professional per a emprendre amb seguretat

Les implicacions a nivell pràctic dels principals serveis, que es proporcionen des del PUNT PAE de la Mancomunitat de l'Horta Sud, a través de l'assessorament i tutorització, personalitzat i gratuït, durant totes les fases i tràmits del procés d'emprenedoria, creació i /o consolidació empresarial:

1. Informació general sobre les característiques de les societats civils i mercantils, marc legal, aspectes mercantils més importants, avantatges fiscals, aspectes comptables, sistemes de tramitació, normativa aplicable; així com d'altres formes jurídiques vigents en l'ordenament jurídic mercantil.

2. Informació general sobre les característiques de la persona emprenedora, així com de qualssevol altres formes jurídiques que puguen incorporar-se al Document Únic Electrònic.

3. Realització de la tramitació per a la constitució i inici d'activitat d'empreses mitjançant el sistema de tramitació telemàtica CIRCE i utilitzant el PACDUE (Programa d'Ajuda a l'Emplenament del Document Únic Electrònic).

4. Informació sobre les ajudes públiques a la creació d'empreses aplicables al projecte.

5. Informació sobre el règim de Seguretat Social aplicable, criteris d'adscripció, afiliació, cotització, etc.

6. Informació general sobre temes d'interés per a persones emprenedores i empreses, com ara: Finançament, fiscalitat, programes d'ajudes, contractació laboral, internacionalització, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, cooperació empresarial, etc.